ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Lepisanthes fruticosa


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Allophylus pinnatus Roxb. ex Wight & Arn.

  Capura fruticosa (Blume) Blanco

  Capura fruticosa (Blume) Blanco ex S.Vidal

  Capura nigrescens S.Vidal

  Capura pinnata Blanco

 • ชื่อไทย::
  - ชำมะเลียง
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - โคมเรียง (ตราด) ลำมะเลียงบ้าน พุมเรียง พุมเรียงสวน (กลาง) พูเวียง (นครราชสีมา) มะเถ้า (เหนือ) - มะเถ้า พูเวียง พุมเรียงสวน โคมเรียง
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Sapindales
 • วงศ์::
  Sapindaceae
 • สกุล:
  Lepisanthes
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2020
วันที่อัพเดท : 4 ส.ค. 2563 15:37 น.
วันที่สร้าง: 4 ส.ค. 2563 15:37 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง