ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Anambulyx elwesi


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Anambulyx elwesi Druce, 1882
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Anambulyx elwesi Smetacek, 2004

 • ชื่อสามัญ::
  - Hawk Moth
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อเหยี่ยว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Sphingidae
 • สกุล:
  Anambulyx
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 12:00 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 12:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง