ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Lactarius subpiperatus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Lactarius subpiperatus Hongo, 1964
 • Status:
  SYNONYM
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Basidiomycota
 • ชั้น::
  Agaricomycetes
 • อันดับ:
  Russulales
 • วงศ์::
  Russulaceae
 • สกุล:
  Lactifluus
วันที่อัพเดท : 3 ธ.ค. 2563 00:00 น.
วันที่สร้าง: 3 ธ.ค. 2563 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง