ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Kuhlia rupestris 


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Kuhlia Gill, 1861
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Centropomus rupestris Lacepède, 1802

  Doules fuscus (Cuvier, 1829)

  Doules rupestris (Lacepède, 1802)

  Dules fuscus Cuvier, 1829

  Dules guamensis Valenciennes, 1831

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Actinopterygii
 • อันดับ:
  Perciformes
 • วงศ์::
  Kuhliidae
 • สกุล:
  Kuhlia
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2563

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง