ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Icerya purchasi


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Icerya purchasi Maskell, 1879
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยปุยฝ้าย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Margarodidae
 • สกุล:
  Icerya

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง