ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Amphiesma deschauenseei


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Amphiesma deschauenseei David, Vogel & Pauwels, 1998
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Northern Keelback
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - งูลายสาบท้องสามขีด
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Reptilia
 • อันดับ:
  Squamata
 • วงศ์::
  Natricidae
 • สกุล:
  Hebius
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2000
วันที่อัพเดท : 6 พ.ค. 2564 12:38 น.
วันที่สร้าง: 6 พ.ค. 2564 12:38 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง