ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Hydnophlebia chrysorhiza


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Hydnophlebia chrysorhiza (Torr.) Parmasto
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Acia chrysocoma (Underw.) Pat.

  Acia fragilissima (Berk. & M.A.Curtis) Pat.

  Caldesiella fragilissima (Berk. & M.A.Curtis) Pat.

  Grandiniella chrysorhizon (Eaton) Burds.

  Hydnum chrysocomum Underw.

 • ชื่อสามัญ::
  - Spreading yellow tooth
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Basidiomycota
 • ชั้น::
  Agaricomycetes
 • อันดับ:
  Polyporales
 • วงศ์::
  Meruliaceae
 • สกุล:
  Hydnophlebia
วันที่อัพเดท : 3 ธ.ค. 2563 00:00 น.
วันที่สร้าง: 3 ธ.ค. 2563 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง