ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Acanthocladium longipilum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Acanthocladium longipilum Broth.
 • Status:
  SYNONYM
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Bryophyta
 • ชั้น::
  Bryopsida
 • อันดับ:
  Hypnales
 • วงศ์::
  Sematophyllaceae
 • สกุล:
  Wijkia
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1995
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 13:37 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 13:37 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง