ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Hevea brasiliensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Hevea brasiliensis f. acreana (Ule) Ducke

  Hevea brasiliensis f. angustifolia (Ule ex Huber) Ule

  Hevea brasiliensis f. latifolia (Ule ex Huber) Ule

  Hevea brasiliensis f. randiana (Huber) Ducke

  Hevea brasiliensis subsp. granthamii Barth

 • ชื่อไทย::
  - ยางพารา
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - Rubber wood - ยาง (กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ) กะเต๊าะห์ (ใต้ มลายู) - Yang Pa Ra - เกาชู
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Malpighiales
 • วงศ์::
  Euphorbiaceae
 • สกุล:
  Hevea
วันที่อัพเดท : 17 ส.ค. 2563 09:30 น.
วันที่สร้าง: 17 ส.ค. 2563 09:30 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง