ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Helicoverpa armigera


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Agrochola insularis (Walker, 1875)

  Chloridea armigera (Hübner, 1808)

  Helicoverpa armigera conferta (Walker, 1857)

  Helicoverpa commoni Hardwick, 1965

  Helicoverpa conferta (Walker, 1857)

 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Noctuidae
 • สกุล:
  Helicoverpa

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง