ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Gonocephalus doriae


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Gonocephalus doriae Peters, 1871
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - Doria’s Angled-headed Lizard
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - กิ้งก่าดงคิ้วสัน
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Reptilia
 • อันดับ:
  Squamata
 • วงศ์::
  Agamidae
 • สกุล:
  Gonocephalus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2000
วันที่อัพเดท : 6 พ.ค. 2564 12:37 น.
วันที่สร้าง: 6 พ.ค. 2564 12:37 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง