ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Gainaikothrips ficorum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Gynaikothrips ficorum (Marchal, 1908)
 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยไฟไทร
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Thysanoptera
 • วงศ์::
  Phlaeothripidae
 • สกุล:
  Gynaikothrips

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง