ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Fusarium oxysporum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Fusarium oxysporum Schltdl.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Fusarium albidoviolaceum Dasz.

  Fusarium angustum Sherb.

  Fusarium apii P.E.Nelson & Sherb.

  Fusarium apii var. pallidum P.E.Nelson & Sherb.

  Fusarium asclerotium (Sherb.) Wollenw.

 • ชื่อไทย::
  - โรคเหี่ยวในพืช
 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Ascomycota
 • ชั้น::
  Sordariomycetes
 • อันดับ:
  Hypocreales
 • วงศ์::
  Nectriaceae
 • สกุล:
  Fusarium

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง