ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Frankliniella occidentalis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Euthrips californica Moulton, 1911

  Euthrips helianthi Moulton, 1911

  Euthrips occidentalis Pergande, 1895

  Euthrips tritici californicus Moulton, 1911

  Frankliniella canadensis Morgan, 1925

 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยไฟ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Thysanoptera
 • วงศ์::
  Thripidae
 • สกุล:
  Frankliniella

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง