ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Florimetis coarctata


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Florimetis coarctata (Philippi, 1845)
 • Status:
  SYNONYM
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Bivalvia
 • อันดับ:
  Cardiida
 • วงศ์::
  Tellinidae
 • สกุล:
  Leporimetis
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2009
วันที่อัพเดท : 4 มิ.ย. 2564 09:39 น.
วันที่สร้าง: 4 มิ.ย. 2564 09:39 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง