ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Euplatypus paralellus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Euplatypus parallelus Bright & Skidmore, 2002
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Bostrichus parallelus J.C.Fabricius, 1802

  Platypus parallelus (F., 1801)

  Platypus suturalis (Gyllenhal)

 • ชื่อสามัญ::
  - ambrosia beetle, pin hole borer,
 • ชื่อไทย::
  - มอดรูเข็ม
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Curculionidae
 • สกุล:
  Bostrichus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง