ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Euphorbia esula


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Euphorbia esula L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Euphorbia esula var. cyparioides Boiss.

  Euphorbia esula var. esulifolia (Thell.) Kuzmanov

  Euphorbia esula var. genuina Boiss.

  Euphorbia filicina Portenschlag-Ledermayer

  Euphorbia jaxartica Prokh.

 • ชื่อไทย::
  - น้ำนมราชสีห์
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Malpighiales
 • วงศ์::
  Euphorbiaceae
 • สกุล:
  Euphorbia

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง