ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Euglandina rosea


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Euglandina rosea (Ferussac, 1818)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Achatina rosea A.Férussac, 1821

  Euglandina corneola (W.G.Binney, 1857)

  Glandina bullata A.Gould, 1848

  Glandina corneola W.G.Binney, 1857

  Glandina parallela W.G.Binney, 1857

 • ชื่อไทย::
  - หอยนักล่าสีชมพู
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Gastropoda
 • อันดับ:
  Stylommatophora
 • วงศ์::
  Spiraxidae
 • สกุล:
  Euglandina

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง