ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Erylus carteri


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Erylus carteri Sollas, 1888
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อสามัญ::
  - White sponge
 • ชื่อไทย::
  - ฟองน้ำก้อนสีขาว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Porifera
 • ชั้น::
  Demospongiae
 • อันดับ:
  Tetractinellida
 • วงศ์::
  Geodiidae
 • สกุล:
  Erylus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2015
วันที่อัพเดท : 22 มิ.ย. 2564 15:55 น.
วันที่สร้าง: 22 มิ.ย. 2564 15:55 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง