ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Eriocheir sinensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Eriocheir sinensis H.Milne Edwards, 1853
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Eriocheir sinensis f. acutifrons Panning, 1938

  Eriocheir sinensis f. rostrata Panning, 1933

  Eriocheir sinensis f. rotundifrons Panning, 1938

  Eriocheir sinensis f. trilobata Panning, 1938

  Eriochirus sinensis H.Milne Edwards, 1853

 • ชื่อไทย::
  - ปูขนจีน
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Varunidae
 • สกุล:
  Eriocheir

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง