ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Entosthodon physcomitrioides


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Entosthodon physcomitrioides Mitten, 1859
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Entosthodon javanicus Dozy & Molk.

  Funaria javanica (Dozy & Molk.) Broth.

  Funaria physcomitrioides Mont.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Bryophyta
 • ชั้น::
  Bryopsida
 • อันดับ:
  Funariales
 • วงศ์::
  Funariaceae
 • สกุล:
  Entosthodon
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1995
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 13:36 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 13:36 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง