ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Empoasca flavescens


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Empoasca flavescens Gillette, 1898
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - เพลี้ยจักจั่นฝ้าย
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Cicadellidae
 • สกุล:
  Empoasca

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง