ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Eichhornia crassipes


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Eichhornia crassipes Solms
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Common water hyacinth
 • ชื่อไทย::
  - ผักตบชวา
 • ชื่อท้องถิ่น::
  - ผักป่อง ผักตบ สวะ Water hyacinth
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Liliopsida
 • อันดับ:
  Commelinales
 • วงศ์::
  Pontederiaceae
 • สกุล:
  Eichhornia
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 2566
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิ.ย. 2566
ที่มา : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิ.ย. 2566
ที่มา : ศิริพร ซึงสนธิพร , มานพ ผู้พัฒน์
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ธ.ค. 2561
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง