ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Echinopora mammiformis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Echinopora mammiformis (Nemenzo, 1959)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Echinopora glabra Chevalier, 1975

  Echinopora mammillata (Nemenzo, 1959)

  Leptastrea mammiformis Nemenzo, 1959

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Cnidaria
 • ชั้น::
  Anthozoa
 • อันดับ:
  Scleractinia
 • วงศ์::
  Merulinidae
 • สกุล:
  Echinopora
วันที่อัพเดท : 20 พ.ย. 2562 14:27 น.
วันที่สร้าง: 20 พ.ย. 2562 14:27 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง