ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Dorysthenes buqueti


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Dorysthenes buqueti Hayashi, 1981
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Sugarcane Long-horned-Beetle, Sugarcane Boring-Gru
 • ชื่อไทย::
  - ด้วงหนวดยาวอ้อย แมลงแม่แดดธรรมดา
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Coleoptera
 • วงศ์::
  Cerambycidae
 • สกุล:
  Dorysthenes
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 10:27 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 10:27 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง