ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Distorsio anus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Distorsio anus (Linnaeus, 1758)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Distorta rotunda Perry, 1811

  Distorta rugosa Schumacher, 1817

  Distortrix anus (Linnaeus, 1758)

  Murex anus Linnaeus, 1758

 • ชื่อสามัญ::
  - Common Distorsio - Common Distorsio; Old Lady; Old Woman
 • ชื่อไทย::
  - หอยสังข์เบี้ยวธรรมดา
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Grylloblattodea
 • วงศ์::
  Personidae
 • สกุล:
  Distorsio
วันที่อัพเดท : 20 พ.ย. 2562 14:31 น.
วันที่สร้าง: 20 พ.ย. 2562 14:31 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง