ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Alligator mississippiensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Alligator mississippiensis (Daudin, 1802)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Alligator lucius (Cuvier, 1807)

  Crocodilus cuvieri Leach, 1815

  Crocodilus lucius Cuvier, 1807

  Crocodilus mississipiensis Daudin, 1801

  Crocodylus mississippiensis Daudin, 1802

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Chordata
 • ชั้น::
  Reptilia
 • อันดับ:
  Crocodylia
 • วงศ์::
  Alligatoridae
 • สกุล:
  Alligator
วันที่อัพเดท : 25 มิ.ย. 2562 00:54 น.
วันที่สร้าง: 25 มิ.ย. 2562 00:54 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง