ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Diogenes planimanus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Diogenes planimanus Henderson, 1893
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Diogenes custos planimanus Henderson, 1893

  Diogenes custos var. planimanus Henderson, 1893

 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Malacostraca
 • อันดับ:
  Decapoda
 • วงศ์::
  Diogenidae
 • สกุล:
  Diogenes
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1998
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 16:39 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 16:39 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง