ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Aleuroctarthus destructor


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Aleuroctarthus destructor (Mackie, 1912)
 • ชื่อไทย::
  - แมลงหวี่ขาวมะพร้าว
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Aleyrodidae
 • สกุล:
  Aleurodicus

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง