ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Didymocarpus brevicalyx


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Didymocarpus brevicalyx Nangngam & D.J.Middleton
 • Status:
  ACCEPTED
 • ชื่อไทย::
  - ม่วงภูพาน
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Lamiales
 • วงศ์::
  Gesneriaceae
 • สกุล:
  Didymocarpus
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2557

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง