ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Delavayella serrata


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Delavayella serrata Steph.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Delavayella serrata f. stolonifera S.Hatt.

  Delavayella serrata var. purpurea P.C.Chen

  Nowellia indica Pandé & T.N.Srivast.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Marchantiophyta
 • ชั้น::
  Jungermanniopsida
 • อันดับ:
  Jungermanniales
 • วงศ์::
  Jungermanniaceae
 • สกุล:
  Delavayella
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  1995
วันที่อัพเดท : 25 มี.ค. 2564 13:41 น.
วันที่สร้าง: 25 มี.ค. 2564 13:41 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง