ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Datura stramonium


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Datura stramonium L.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Datura bernhardii Lundstr.

  Datura bertolonii Parl.

  Datura bertolonii Parl. ex Guss.

  Datura cabanesii P.Fourn.

  Datura capensis Bernh.

 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Solanales
 • วงศ์::
  Solanaceae
 • สกุล:
  Datura

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง