ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Cyrtopeltis tenuis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Cyrtopeltis tenuis Reuter, 1895
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อไทย::
  - มวนหญ้า
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Hemiptera
 • วงศ์::
  Miridae
 • สกุล:
  Nesidiocoris

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง