ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Cypraea argus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Cypraea argus Linnaeus, 1758
 • Status:
  SYNONYM
 • ชื่อสามัญ::
  - Eyed Cowrie
 • ชื่อไทย::
  - หอยเบี้ยพันตา
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Mollusca
 • ชั้น::
  Gastropoda
 • อันดับ:
  Littorinimorpha
 • วงศ์::
  Cypraeidae
 • สกุล:
  Arestorides
 • ปีที่ตีพิมพ์:
  2009
วันที่อัพเดท : 4 มิ.ย. 2564 09:20 น.
วันที่สร้าง: 4 มิ.ย. 2564 09:20 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง