ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Abutilon sinense


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Abutilon sinense Oliv.
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Abutilon polyandrum Smith

  Abutilon sinense var. typica Hochr.

 • ชื่อสามัญ::
  - Hua qing ma 
 • ชื่อไทย::
  - ก่องข้าวดอย
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Malvales
 • วงศ์::
  Malvaceae
 • สกุล:
  Abutilon
วันที่อัพเดท : 1 ก.พ. 2564 09:40 น.
วันที่สร้าง: 1 ก.พ. 2564 09:40 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง