ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Crepidotus boninensis


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Crepidotus boninensis (Hongo) E.Horak & Desjardin
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Crepidotus boninensis var. hawaiiensis E.Horak & Desjardin

  Crepidotus boninensis var. papuanus E.Horak & Desjardin

  Crepidotus roseus var. boninensis Hongo

 • อาณาจักร::
  Fungi
 • ไฟลัม::
  Basidiomycota
 • ชั้น::
  Agaricomycetes
 • อันดับ:
  Agaricales
 • วงศ์::
  Inocybaceae
 • สกุล:
  Crepidotus
วันที่อัพเดท : 3 ธ.ค. 2563 00:00 น.
วันที่สร้าง: 3 ธ.ค. 2563 00:00 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง