ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Abutilon hirtum


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Abutilon hirtum (Lam.) Sweet
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Abutilon graveolens (Roxb. ex Hornem.) Seem.

  Abutilon graveolens (Roxb. ex Hornem.) Wight & Arn.

  Abutilon graveolens var. hirtum (Lam.) Mast.

  Abutilon graveolens var. queenslandicum Domin

  Abutilon heterotrichum Hochst.

 • ชื่อสามัญ::
  - Indian mallow
 • ชื่อไทย::
  - ครอบจักรวาล
 • อาณาจักร::
  Plantae
 • ไฟลัม::
  Tracheophyta
 • ชั้น::
  Magnoliopsida
 • อันดับ:
  Malvales
 • วงศ์::
  Malvaceae
 • สกุล:
  Abutilon
วันที่อัพเดท : 30 มิ.ย. 2564 18:45 น.
วันที่สร้าง: 30 มิ.ย. 2564 18:45 น.

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง