ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Coptotermes formosanus


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Coptotermes formosanus Shiraki, 1909
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Coptotermes communis Xia & He, 1986

  Coptotermes eucalyptus Ping, 1984

  Coptotermes formosae Holmgren, 1911

  Coptotermes guangzhouensis Ping, 1985

  Coptotermes heteromorphus Ping, 1985

 • ชื่อไทย::
  - ปลวกฟอร์โมชา
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Blattodea
 • วงศ์::
  Rhinotermitidae
 • สกุล:
  Coptotermes

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง