ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Contarinia sorgicola


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Contarinia sorghicola (Coquillett, 1899)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Contarinia andropoginis Felt, 1921

  Contarinia palposa Blanchard, 1958

  Contarinia saltata Felt, 1919

  Diplosis sorghicola Coquillett, 1899

 • ชื่อสามัญ::
  - sorghum midge
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Diptera
 • วงศ์::
  Cecidomyiidae
 • สกุล:
  Contarinia

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง