ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


Conopomorpha cramerella


 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:
  Conopomorpha cramerella (Snellen, 1904)
 • Status:
  ACCEPTED
 • Synonyms

  Conopomorpha hierocosma (Meyrick, 1912)

 • ชื่อสามัญ::
  - Rambutan Fruit Skin Borer, Cocoa Pod Borer
 • ชื่อไทย::
  - ผีเสื้อหนอนเจาะผลเงาะ, ผีเสื้อหนอนกินเปลือกผลเงาะ - ผีเสื้อหนอนกินเปลือกผลเงาะ
 • อาณาจักร::
  Animalia
 • ไฟลัม::
  Arthropoda
 • ชั้น::
  Insecta
 • อันดับ:
  Lepidoptera
 • วงศ์::
  Gracillariidae
 • สกุล:
  Conopomorpha

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง