ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


วันที่อัพเดท : 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
วันที่สร้าง: 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
ข้อมูลทั่วไป
ระบบนิเวศ :
- mudflats, coastal marshes.
การกระจายพันธุ์ :
- Indo-Pacific
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :
- Regular wintering in the gulf of Thailand and both coasts.
- บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
แหล่งที่พบภายในประเทศ :
- กระบี่
- สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
สถานภาพการคุกคาม
สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
- สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Near Threatened: NT (IUCN, )
- สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Near Threatened: NT (IUCN, 2016)
พิพิธภัณฑ์
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ
NSM Samut prakan
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ