ข้อมูลติดต่อ


ติดต่อสอบถามข้อมูล

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (สถานตากอากาศบางปู)

เลขที่ 164 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 02-709-5005

E-mail : bnec.feed@gmail.com