ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


วันที่อัพเดท : 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
วันที่สร้าง: 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
ข้อมูลทั่วไป
แหล่งที่พบภายในประเทศ :
- CM (Doi Suthep)
- แม่ฮ่องสอน
- สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
ระบบนิเวศ :
- เต็งรัง
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :
- อุทยานแห่งชาติ สาละวิน