ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


วันที่อัพเดท : 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
วันที่สร้าง: 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :
- นก
- นกขนาดเล็กมาก (15 ชม) ด้านบนลำตัวสีน้ำตาล คิ้วและบริเวณหัวตาสีเทา ด้านล่าง ลำตัวสีขาวแกมสีเนื้อแกมน้ำตาลแดง
ขนหางด้านล่างสีน้ำตาล ท้องมีลายแถบสีเหลือง
- มีขนาดประมาณ 13.5-15 เซนติเมตร คิ้วยาวสีขาวหรือขาวแกมเหลืองชัดเจน หัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาล ลำตัวด้านล่างขาวแกมน้ำตาลเหลือง ขนหางใหญ่กว่านกกระจิบหญ้าอกเทาและนกกระจิบหญ้าสีข้างแดง ปลายหางด้านล่างขลิบน้ำตาลเข้มและขาว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
- คิ้วยาวสีขาวหรือขาวแกมเหลืองชัดเจน หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาล ลำตัวด้านล่างขาวแกมน้ำตาลเหลือง ขนหางใหญ่กว่านกกระจิบหญ้าอกเทาและนกกระจิบหญ้าสีข้างแดง ปลายหางด้านล่างขลิบน้ำตาลเข้มและขาว
ระบบนิเวศ :
- ทุ่งหญ้า กอกก พงอ้อ ส่วนใหญ่พบตามพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่ราบถึงความสูง 1,450 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
- พบในพื้นที่ค่อนข้างขึ้น บริเวณป่าหญ้า กก อ้อ ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ มักพบเป็นคู่หรือฝูงเล็กๆ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อาศัยและหากินภายในพุ่มหญ้า กอกก กออ้อหรือพุ่มไม้ต่างๆ อาหารได้แก่ แมลงวันและตัวหนอนต่างๆ
- ระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดิน
- ระบบนิเวศเกษตร
- ระบบนิเวศป่าไม้
- ระบบนิเวศภูเขา
- ระบบนิเวศเกษตร
แหล่งที่พบภายในประเทศ :
- บึงบอระเพ็ด, นครสวรรค์
- อ่างเก็บน้ำหนองบัว/มหาสารคาม
- เชียงใหม่,กำแพงเพชร
- นนทบุรี
- พะเยา
- น่าน
- น่าน
- ฉะเชิงเทรา
- นครราชสีมา, ปราจีนบุรี
- กำแพงเพชร
- อุตรดิตถ์
- เชียงใหม่
- พิษณุโลก
- สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
การขยายพันธุ์ :
- ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ทำรังตามพุ่มไม้ กอหญ้าและพืชต่างๆ ด้วยการโน้มใบพืชหลายๆ ใบมารวมกันตรงกลาง ใช้ใบหญ้าฉีกชิ้นเล็กๆ ตามยาวเย็บหรือทำให้เชื่อมติดกัน คล้ายรูปทรงกระบอก ไข่สีขาว มีลายจุดขนาดใหญ่ สีน้ำตาลและสีแดง แต่ละรังมีไข่ 3-4 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่ 11-12 วัน
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :
- ลุ่มน้ำปิง, แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำแม่ริม คลองสวนหมาก
- พื้นที่เกษตรกรรม
- บริเวณบ้านปางพริก ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง
- บ้านดอยติ้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
- พื้นที่เกษตรกรรม บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำแหน อำเภอท่าวังผา และพื้นที่ใกล้เคียง
- ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่, ป่าเขาผาลาด, ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน), ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย, ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะเบาะและป่าห้วยใหญ่, ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเป้ง, ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก, ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว, ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
- บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- อุทยานแห่งชาติ ทับลาน
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสนามเพรียง
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า น้ำปาด
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่เลา-แม่แสะ
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเมี่ยง-ภูทอง
ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
รายละเอียดการนำมาใช้ประโยชน์ :
สถานภาพการคุกคาม
สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
- สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Least Concern: LC (IUCN, )
- สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Least Concern: LC (IUCN, 2016)
ที่มาของข้อมูล
พิพิธภัณฑ์
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ
NSM -
NSM Pathum thani
NSM Pathum thani
NSM Bangkok
NSM Bangkok
NSM Bangkok
NSM Nakhon pathom
NSM Pathum thani
NSM Nakhon sawan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM Bangkok
NSM Nakhon nayok
NSM Chiang rai
NSM Chiang rai
NSM Chiang rai
NSM Nakhon phanom
NSM Nakhon nayok
NSM Chanthaburi
NSM Nakhon sawan
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ