ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


วันที่อัพเดท : 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
วันที่สร้าง: 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :
- นกขนาดเล็กมาก ( 15 ซม.) ด้านบนลำตัวบริเวณหลังสีจาง มีทางพาดสีเข้มที่ด้านข้างของอก ขอบด้านข้างของหางมีสีขาว ปากสีดำ ขาและนิ้วสีเทาเข้ม ตัวผู้กระหม่อมสีน้ำคาลและลายพาดหัวสีน้ำตาล ในช่วงฤดูผสมพันธุ์กระหม่อมมีสีน้ำตาลแกงมีลายพาดสีดำที่หัวและทางพาดสีดำที่ด้านข้างของอก ตัวเมียและตัวไม่เต็มวัยเหมือนกับตัวผู้นอกฤดูผสมพันธุ์
ระบบนิเวศ :
- พบตามขายเลน ชายหาดและแหล่งน้ำจืดทั่วไป เวลาวิ่งหัวจะหดสั้นดิดช่วงไหล่ บินได้ดีและเร็ว อาหารได้แก่ แมลง ตัวหนอนและสัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่พบภายในประเทศ :
- บึงบอระเพ็ด, นครสวรรค์
- กระบี่
- สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :
- บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
สถานภาพการคุกคาม
สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
- สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Least Concern: LC (IUCN, )
- สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Least Concern: LC (IUCN, 2019)
พิพิธภัณฑ์
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ
NSM Samut prakan
NSM Rayong
NSM Samut sakhon
NSM Chon buri
NSM Ubon ratchathani
NSM Ubon ratchathani
NSM Ubon ratchathani
NSM Ubon ratchathani
NSM Ubon ratchathani
NSM Ubon ratchathani
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
NSM -
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ