ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


วันที่อัพเดท : 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
วันที่สร้าง: 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :
- แกขนาดเล็ก (28 ซม.) ปากและขาค่อนข้างยาว ลำตัวเพรียว ปลายปากสีดำปนสีส้มออกแดง ขาสีส้มออกแดงขนคลุมลำตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อนแกมเทามีลายจางๆ ลายนี้จะเข้มขึ้นเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ขณะบินจะเห็นแถบสีขาวของขอบขนปีกต้านล่างและตะโพกชัดเจน
ระบบนิเวศ :
- พบและหากินตามชายเลนและแหล่งน้ำตื้นๆ โดยใช้ปากแทงลงไปในดินเลนโต้น้ำ บางครั้งจะจุ่มหัวลงไปโต้น้ำด้วย อาหารได้แก่ หนอนในโคลนโต้น้ำรวมทั้งสัตว์น้ำเล็กๆ ด้วย
แหล่งที่พบภายในประเทศ :
- บึงบอระเพ็ด, นครสวรรค์
- กระบี่
- สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :
- บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
สถานภาพการคุกคาม
สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
- สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Least Concern: LC (IUCN, )
- สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Least Concern: LC (IUCN, 2016)
พิพิธภัณฑ์
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Ranong
NSM Samut prakan
NSM -
NSM Samut sakhon
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Chanthaburi
NSM Ranong
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Chanthaburi
NSM Phangnga
NSM Samut sakhon
NSM Samut prakan
NSM Samut sakhon
NSM Phangnga
NSM Samut prakan
NSM Chanthaburi
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Chanthaburi
NSM Samut prakan
NSM Chanthaburi
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
NSM Samut prakan
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ