ข้อมูลสิ่งมีชีวิต


วันที่อัพเดท : 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
วันที่สร้าง: 12 มิ.ย. 2566 12:11 น.
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา :
- ไม้ต้น
- ไม้ต้น
- ไม้ต้น (Tree)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
- ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 15 เมตร ปลายกิ่งห้อยย้อย มีรากอากาศ ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร ปลายใบป้านและมีติ่งมน โคนใบมนและขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ก้านใบเกลี้ยงยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร หูใบหุ้มตายอด รูปหอกยาว 0.7-1.0 เซนติเมตร ร่วงง่ายและด้านนอกมีขนสั้นประปรายเกือบเกลี้ยง ดอก: ช่อดอกแบบไซโคเนียม ออกเป็นคู่ที่ซอกใบ มีสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อสุกเต็มที่ ภายในมีดอกย่อยจำนวนมากและมีรูปร่างค่อนข้างกลมหรือรูปไข่กลับ กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1.1-1.3 เซนติเมตร บริเวณรอบรูเปิดมีใบประดับขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกเพศผู้ยาว 3 มิลลิเมตร กระจายทั้งช่อดอก กลีบรวม 2-3 กลีบสีขาวหรือโคนกลีบสีน้ำตาลแดง แยกอิสระ เกสรเพศผู้ส่วนมากมี 1 ก้านชูอับเรณูหนาแข็ง เรียวยาวและโคนเชื่อมติดกันเล็กน้อยหรือ ดอกเพศเมีย มีกลีบรวม สีแดง 3 กลีบแยกอิสระ ไม่มีก้านดอก รังไข่กลมรียาว ยาว 1 มิลลิเมตร ก้านเกสรเพศเมียสั้น 1.5 มิลลิเมตร ปลายยอดเกสรเพศเมียเรียว ดอกกอลเป็น ดอกเพศเมียยาว ยาว 1-2 มิลลิเมตร รังไข่กลมยาว 1-1.5 มิลลิเมตร และมีก้านเกสรเพศเมียประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ซึ่งสั้นกว่าดอกเพศเมียทั่วไป ภายในรังไข่ของดอกกอลมีการวางไข่ของแมลงเกิดขึ้น ผล: เมล็ดค่อนข้างกลม หรือรูปไข่ ขนาดเล็ก กว้าง 0.7 มิลลิเมตร และยาว 1.0 มิลลิเมตร
- ไม้ต้นสูง 5-10 เมตร ไม่ผลัดใบ มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอก ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง
- ไม้ต้นไม่ผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 15-25 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง มีรากอากาศเรียวเป็นสายยาวตามกิ่ง เปลือกเรียบสีน้ำตาลเทา มียางข้นสีขาวคล้ายน้ำนม
ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ หรือรูปไข่กว้าง ขนาด 3-6x4-10 ซม. โคนใบ รูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ปลายใบติ่งมนถึงแหลมทื่อ เส้นใบแบบร่างแหขนนก เส้นกลางใบราบ สีขาวนวล เส้นแขนงออกจากโคนใบ 1 คู่ และออกจากเส้นกลางใบ 8-10 คู่ ปลายเส้นจรดกันก่อนถึงขอบใบ เส้นใบย่อยสานกันเป็นร่างแห มีเส้นใบแซมระหว่างเส้นแขนง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ด้านล่างสีซีดกว่า เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. แบน ด้านบนเป็นร่องตรงกลาง หูใบรูปใบหอก มี 2 อัน ประกบกันหุ้มยอดอ่อน ยาว 1-1.5 ซม. หลังร่วงแล้วทิ้งรอยแผลเป็นวงนูน
ดอก ช่อดอกมีลักษณะคล้ายผล (หน่วยผล) ไม่มีก้าน มักออกเดี่ยว ๆ หรือออกเป็นคู่ตามง่ามใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น เจริญอยู่ภายในฐานดอกที่ขยายใหญ่เป็นกระเปาะมีรูเปิดที่ปลาย ฐานหน่วยผลมีใบประดับรูปใบหอกแกมรูปไข่ 3 ใบ คล้ายกลีบเลี้งรองรับฐานหน่วยผล ติดคงทน ปลายหน่วยผล มีขนาดเล็ก แบน 2-ปิดรูเปิด ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบรวม 3(4) กลีบ รูปทรงไข่ แกมรูปช้อน แยกกันเป็นอิสระ ออกดอกระหว่างเดือนกันยายน-มกราคม
ผล แบบผลมะเดื่อ ค่อข้างกลม ป่องตอนปลายคล้ายรูปตุ่มน้ำ กว้างและยาวประมาณ 0.8-1.2 ซม. มีเนื้ออวบน้ำ สีเขียวมีจุดนูนสีขาว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีชมพู สีม่วงคล้ำถึงดำ ภายในประกอบด้วย ผลย่อยแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง ขนาดเล็ก จำนวนมาก ออกผลระหว่างเดือนกันยายน-มกราคม
- ไม้ต้นสูง 5-10 เมตร ไม่ผลัดใบ มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอก ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง
- ไม้ต้นสูง 5-10 เมตร ไม่ผลัดใบ มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอก ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง
- ไม้ต้นสูง 5-10 เมตร ไม่ผลัดใบ มีรากอากาศห้อยย้อยสวยงาม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ทรงกลมคล้ายผลไม่มีกลีบดอก ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง
ระบบนิเวศ :
- พบในป่าดิบแล้ง ขึ้นตามป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา หรือเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1300 เมตร
การกระจายพันธุ์ :
- มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและภูมิภาคมาเลเซีย
- ประเทศศรีลังกา อินเดีย ตอนใต้ของจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะริวกิว ถึงนิวบริเท็น
- มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและภูมิภาคมาเลเซีย
- มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและภูมิภาคมาเลเซีย
- มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและภูมิภาคมาเลเซีย
รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :
- พื้นที่ชุ่มน้ำหนองบงคาย
- ผาแต้ม
- เกาะกระ
- บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
แหล่งที่พบภายในประเทศ :
- อุบลราชธานี
- นครศรีธรรมราช
- นนทบุรี
- สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
ที่มาของข้อมูล
พิพิธภัณฑ์
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ
NSM Chiang Rai
NSM Chiang Rai
NSM Chiang Rai
NSM Narathiwat
NSM Narathiwat
NSM Narathiwat
NSM Narathiwat
NSM Chanthaburi
NSM Chanthaburi
NSM Tak
NSM Tak
NSM Tak
NSM Nakhon Si Thammarat
NSM Nakhon Si Thammarat
NSM Krabi
NSM Krabi
NSM Krabi
NSM Phetchabun
NSM Phetchabun
NSM Phetchabun
NSM Phetchabun
NSM Bangkok
NSM Bangkok
NSM Bangkok
NSM Loei
NSM Loei
NSM Loei
NSM Loei
NSM Chiang Rai
NSM Chiang Rai
NSM Chiang Rai
Barcode ชื่อพิพิธภัณฑ์ จังหวัด ลักษณะ