ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสอหมอบุญส่ง

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Parahelicops boonsongi    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Parahelicops boonsongi Taylor & Elbel, 1958

 • ชื่อสามัญ::

  - Boonsong’s keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสอหมอบุญส่ง

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Parahelicops

ระบบนิเวศ :

Inhabits hill streams in evergreen forest.


แหล่งที่พบภายในประเทศ :

เลย


รายละเอียดอื่นๆ ของแหล่งที่พบ :

Loei (Dansai, Phu Rua).


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (IUCN, )

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT (ONEP, 2560)

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT (ONEP, 2548)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Parahelicops boonsongi