ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

งูลายสาบยูนนาน

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Hebius bitaeniatum    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Hebius bitaeniatum (Wall, 1925)

 • ชื่อสามัญ::

  - Kutkai Keelback

 • ชื่อไทย:

  - งูลายสาบยูนนาน

  - งูลายสาบสองขีด, งูลายสาบยูนนาน

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Reptilia

 • อันดับ:

  Squamata

 • วงศ์::

  Natricidae

 • สกุล:

  Hebius

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบเขา


การกระจายพันธุ์ :

พบในจังหวัดเชียงใหม่ น่าน


สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2016)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม Threatened: NT (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Hebius bitaeniatum