ข้อมูลสิ่งมีชีวิต

กบเขาท้องลาย

 • ชื่อวิทยาศาสตร์:

  Abavorana luctuosa    

 • ชื่อวิทยาศาสตร์แบบเต็ม:

  Abavorana luctuosa (Peters, 1871)

 • ชื่อสามัญ::

  - Mahogany Frog

 • ชื่อไทย:

  - กบเขาท้องลาย

 • อาณาจักร::

  Animalia

 • ไฟลัม::

  Chordata

 • ชั้น::

  Amphibia

 • อันดับ:

  Anura

 • วงศ์::

  Ranidae

 • สกุล:

  Abavorana

ระบบนิเวศ :

พบอาศัยในป่าดิบชื้นที่ต่ำ


การกระจายพันธุ์ :

พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช (เขารามโรม อ. ร่อนพิบูลย์)


บัญชีหมายเลข 2

สถานภาพการคุกคาม (โลก) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, )

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพเป็นกังวลน้อยที่สุด Concern: LC (IUCN, 2014)

สถานภาพการคุกคาม (ไทย) :
สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ Endangered: EN (ONEP, 2560)

ข้อมูลการแหล่งที่พบของ Abavorana luctuosa